• Producten

Producten

De methodische aanpak van Verkeersatelier zorgt voor proactief en innovatief gedragen producten. Centraal hierin staat open en helder communiceren over het vakgebied van verkeer en vervoer, met als specialisme interactieve vorming van beleid, plannen en besluiten. Hierbij kan Verkeersatelier tevens voor invulling zorgen van de operationele en juridische kaders.

Het werkterrein van Verkeersatelier omvat projectleiding en programma management waarbij ingezet wordt op het creëren van maatschappelijk draagvlak en bestuurlijke advisering. Concreet betekent dit dat Verkeersatelier producten biedt op het gebied van verkeersonderzoek en verkeersadvies en omgeving- en programmamanagement.

Zo levert Verkeersatelier producten in de volle breedte van het vakgebied verkeer en vervoer. Te denken valt aan gemeentelijke verkeer- en vervoerplannen, fietsbeleidsplannen, OV- en parkeerstudies, verkeerseducatie- en verkeersveiligheidsplannen en second opinions. Vanuit de methode van Verkeersatelier worden deze producten interactief en inhoudelijk vormgegeven. Als resultaat geeft dit gedragen verkeer- en verkeeroplossingen in onze complexe samenleving.