• verkeersveiligheid

Verkeersveiligheidsaudit

Om de verkeersveiligheid te verbeteren kunnen wegbeheerders hun verkeersontwerpen specifiek laten beoordelen op het ascpect verkeersveiligheid. Een dergelijke beoordeling kan plaatsvinden via de methode van een verkeersveiligheidsaudit. Vanuit Verkeersatelier zijn hiervoor Nico MolenaarSander van Barneveld en Sebastiaan van Rossum gecertificeerd.


Doel

 

Het doel van een verkeersveiligheidsaudit is om specifiek het verkeersveiligheidsaspect te onderzoeken en inzicht te bieden in de verkeersveiligheidsrisico’s van een verkeersontwerp. Met een auditrapportage kan een wegbeheerder in een vroegtijdig stadium de geconstateerde verkeersveiligheidsrisico’s oppakken in zowel het verkeersontwerp, de besluitvorming als in de communicatie naar de omgeving.


Resultaat

 

Het resultaat van een verkeersveiligheidaudit bestaat uit een bondig rapport waarin aspecten worden beschreven die de verkeersveiligheid mogelijk nadelig beïnvloeden. De wegbeheerder beslist vervolgens of en hoe de gesignaleerde verkeersveiligheidsknelpunten worden aangepakt.

Een verkeersveiligheidsaudit wordt in de regel uitgevoerd door één of twee gecertificeerde verkeersveiligheidsauditors. Deze auditors zijn onafhankelijk en niet betrokken bij de totstandkoming van het verkeersontwerp, de besluitvorming en/of de uitvoering.


Meer informatie?

 

Meer achtergrond informatie over de methode en het register van gecertificeerde verkeersveiligheidsauditors is hier te vinden. In het geval van concrete vragen kunt u natuurlijk ook direct contact opnemen met Nico MolenaarSander van Barneveld of Sebastiaan van Rossum.