• Wikken en Wegen

Wikken en Wegen

Verkeersatelier is gecertificeerd als partner van het CROW voor de methode ‘Wikken en Wegen’. Het CROW heeft deze methode, samen met Decisio en Twynstra Gudde, ontwikkeld voor decentrale overheden.

Wikken en Wegen is een procesaanpak die met een groep betrokkenen in een aantal stappen – van een probleemanalyse tot een afweging van de verschillende oplossingen – wordt doorlopen. Deze gecertificeerde methode past bij Verkeersatelier en het geloof om op een interactieve en proactieve wijze maatwerkproducten te leveren op het gebied van verkeer en vervoer.


Methode

 

De methode ‘Wikken en Wegen’ is bedoeld voor decentrale overheden die naar handvatten zoeken om op eenvoudige en transparante wijze onderbouwde besluiten te nemen voor investeringen en beleidsmaatregelen op het gebied van mobiliteit en infrastructuur.

De methode Wikken en Wegen kan worden toegepast bij allerlei soorten vraagstukken op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid en heeft raakvlakken met andere terreinen zoals, ov- en parkeervraagstukken of  stedelijke logistiek. De ervaring leert dat de methode het meeste loont bij mobiliteitsvraagstukken vanaf € 200.000,-. Bij kleinere investeringen is het mogelijk om meerdere mobiliteitsvraagstukken in één Wikken en Wegen-aanpak te onderzoeken.


Proces

 

Wikken en Wegen komt het beste tot zijn kracht in de eerste fasen van een planproces. Er zijn dan nog mogelijkheden om een vraagstuk aan te pakken en een grote kans voor een goede inbreng van betrokken partijen. Echter, ook verder in een planproces bewijst Wikken en Wegen vaak nog zijn meerwaarde. Het gaat dan om procesoptimalisatie of om de juiste keuzes te kunnen maken bij de exacte invulling van een project en het betrekken van belanghebbenden.


Workshops

 

De methode bestaat uit twee workshops van een dagdeel, waarbij verschillende relevante disciplines worden vertegenwoordigd. Dat kunnen betrokken projectmedewerkers, ambtenaren en bestuurders zijn, maar ook bijvoorbeeld bewoners, ondernemers of de lokale afdeling van de Fietsersbond.

De eerste workshop gaat over ‘Wikken’, de tweede over ‘Wegen’. In de workshop ‘Wikken’ staat het vraagstuk centraal. In een paar stappen krijgen de betrokkenen inzicht in verschillende oplossingen en de effecten die deze met zich mee brengen. Vervolgens zit tussen eerste en de tweede workshop aantal weken. In deze periode wordt tijd genomen om de effecten te kwantificeren en financieel uit te drukken.


Meer informatie?

 

Meer informatie over de methode ‘Wikken en Wegen’ kunt u vinden op de website van het CROW. Of u kunt direct contact opnemen met Nico Molenaar.