• Atelier

Atelier

Verkeersatelier is anders dan een conventioneel verkeersadviesbureau. Verkeersatelier is een mobiele werkplaats voor uiteenlopende verkeer- en vervoervraagstukken.

Wij geloven in een interactieve en proactieve aanpak die gebruikt wordt om conflicten te voorkomen of op te lossen. Vanuit dit gedachtegoed werkt Verkeersatelier aan duurzame oplossingen met en voor belanghebbenden. Verkeersatelier creëert zo innovatieve en gedragen producten waar beleid, plannen en besluiten met elkaar en met de omgeving verbonden zijn.

Vanuit deze aanpak komen overwogen en gedragen oplossingen tot stand die passen in een open samenleving. Verkeersatelier levert zo producten die niet alleen begrijpelijk zijn voor bestuurders en beleidsmakers, maar juist ook voor de omgeving. Centraal staat het betrekken van de belanghebbenden en het wegen van hun belangen bij complexe verkeer- en vervoervraagstukken.