• Team

Team

Verkeersatelier is in 2016 opgericht door Nico Molenaar en Sander van Barneveld. Wij hebben de handen ineengeslagen en zien het atelier als een mobiele werkplaats voor uiteenlopende verkeer- en vervoervraagstukken.

Benieuwd naar de mogelijkheden van Verkeersatelier voor uw organisatie? Kom langs of neem vrijblijvend contact met ons op.


Nico Molenaar

In het werkveld van verkeer en vervoer is Nico een ervaren adviseur. Deze ervaring heeft hij opgebouwd bij gemeenten, provincies, adviesbureaus en non-profitorganisaties. Hij adviseert over de volle breedte van het vakgebied verkeer en vervoer. Nico is geschoold in projectmanagement (PRINCE2) waardoor hij goed inzetbaar is als proces- en projectmanager. Tevens is hij gecertificeerd 'Wikken en Wegen'-consultant bij het CROW. 

Nico’s kerncompetenties zijn: resultaatgericht, beheersing operaties, analyseren van problemen, besluitvaardig en overtuigingskracht. Nico is als verkeerskundige vaktechnisch goed onderlegd en communicatief sterk. Hij gebruikt deze eigenschappen om processen te sturen en projecten te begeleiden. Zijn hart ligt bij het ‘samen plannen maken’ die écht realiseerbaar zijn.

Contact

 06-41658323 |  nico@verkeersatelier.nl LinkedIn |


Sander van Barneveld

Sander is een enthousiaste professional die geen uitdaging uit de weg gaat. Als verkeerskundige, planoloog en jurist haalt hij energie uit creatieve en toekomstbestendige oplossingen op het gebied van mobiliteit, ruimte en economie. Zijn kracht zit in interdisciplinair denken en werken met oog voor de bestuurlijke context. Hij is goed in het doorgronden van complexe materie en is in staat om onder een grote tijdsdruk resultaat te bereiken.

Daarnaast doet Sander onderzoek bij de TU Delft als promovendus. Hij onderzoekt hier de potentiële de maatschappelijke kosten en baten van participatie in planvorming, specifiek op het gebied van mobiliteit.

Contact

|  06-47789283 |  sander@verkeersatelier.nl   |  LinkedIn |


Sebastiaan van Rossum

Sebastiaan is een enthousiaste en energieke verkeersplanoloog met brede kennis op het gebied van de fysieke leefomgeving. Vanuit zijn brede interesse, oprecht enthousiasme en nieuwsgierigheid kan hij zich snel in nieuwe plannen inwerken.

Sebastiaan werkt graag samen met mensen. Samen met betrokkenen zet hij een resultaatgerichte koers uit met oog voor de belangen van alle deelnemers. Hij is goed in het faciliteren van bijeenkomsten. Kenmerkend voor zijn werkwijze is dat Sebastiaan stuurt op concrete resultaten zonder de strategische en lange termijn doelen van belanghebbenden uit het oog te verliezen.

Contact

|  06-81970022 |  sebastiaan@verkeersatelier.nl   |  LinkedIn |


Nick van der Tak

Van nature is Nick geïnteresseerd in de complexiteit van verkeer en vervoer, de interactie tussen verkeersdeelnemers en hoe daarmee omgegaan wordt. Dit zette hem aan om verkeerskundige te worden. Nick was hierna nog niet uitgeleerd. Naast zijn werkzaamheden bij Verkeersatelier heeft hij de masteropleiding Planologie met succes gevolgd, met als specialisatie de kwaliteit van openbare ruimte.

Nick is door zijn studies getraind om zowel verkeerskundige als ruimtelijke vraagstukken te herkennen en te begrijpen. Daarnaast heeft hij ervaring in het doen van kwalitatief onderzoek. Nick is gedisciplineerd, doelgericht, gestructureerd en wil binnen de gegeven mogelijkheden altijd het maximale bereiken.

Contact

|  06-31781300 |  nick@verkeersatelier.nl   |  LinkedIn |


Paul van den Bragt

Paul heeft recent zijn masteropleiding Urban and Regional Planning (planologie) aan de Universiteit van Amsterdam met succes afgerond. Naast zijn master-opleiding is Paul parttime werkzaam geweest in diverse commerciële functies. Vanuit zijn werkervaring heeft Paul geleerd dat hij beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en mensen kan verbinden.

Zijn werkervaring heeft Paul doen realiseren dat hij graag wil bijdragen aan opgaves voor het creëren van een betere leefomgeving. Vanuit de opleiding en zijn werkervaring heeft Paul een interesse in mobiliteits- en duurzaamheidsvraagstukken, waarbij de wisselwerking tussen ruimtelijke ontwikkeling en sociale implicaties voor hem centraal staat. Specifiek wil Paul werken aan creatieve en bestendige oplossingen voor verkeer- en vervoervraagstukken.

Contact

|  06-40357154 |  paul@verkeersatelier.nl   |  LinkedIn |


Wes Dekkers

Wes is een harde werker met veel motivatie en discipline. Tijdens zijn bacheloropleiding is Wes in aanraking gekomen met het vak verkeer en vervoer.

Onderwerpen zoals Mobility as a Service, Smart Mobility en burgerparticipatie spreken Wes aan. Wes vindt het fijn om in zijn werk kennis en creativiteit te combineren met de praktijk buiten. Wes haalt hier kracht en inspiratie en wil zo werken aan een gedragen resultaat. Dat er niet alleen op papier goed uit ziet, maar ook door de samenleving wordt gedragen.

De komende periode wil Wes zich verdiepen in het vak en werkervaring op doen. Vanaf september 2021 wil Wes zijn master combineren met werken in de praktijk.

Contact

|  06-23508144 |  wes@verkeersatelier.nl   |  LinkedIn |


Edward van Schooten

Edward is een ervaren verkeerskundige, beleidsmedewerker en ontwerper. Deze ervaring is vooral gericht op het gebied van verkeer en openbare ruimte, integraal advies en ontwerp.

Zijn kerncompetenties zijn procesbegeleiding van initiatiefplannen op ruimtelijk en verkeerskundig gebied. Edward heeft de afgelopen jaren diverse projecten en opdrachten uitgevoerd in dit werkveld voor overheden uitgevoerd. Hierin heeft Edward veel samengewerkt met Verkeersatelier vanuit zijn eigen onderneming, Buro Van Schooten. Vanuit deze samenwerking pakt Edward met Verkeersatelier projecten op.

Contact

|  06-41385079 |  edward@verkeersatelier.nl   |  LinkedIn |


Reijer Kleijer

Reijer is een spin in het web of zoals het ook wel wordt genoemd, een ketenregisseur. De kern is dat hij de verschillende partijen op de juiste manier bedient maar hen ook in de juiste rol houdt. Creativiteit, doortastendheid en politieke sensitiviteit zijn nodig om de rol succesvol in te vullen.

De laatste jaren heeft Reijer zich in het vakgebied ‘Parkeren’ verdiept. Hij heeft dit gedaan door verschillende uitdagende projecten op te oppakken. Denk aan het uitvlechten van een parkeerorganisatie bij een gemeente om deze vervolgens in te vlechten bij een coöperatie. In dit soort processen zet Reijer dan ook meteen slimme stappen door een digitaliseringsslag te maken.

Contact

|  06-23644021 |  reijer@verkeersatelier.nl   |  LinkedIn |


Ingeborg Oostlander

Ingeborg is een professional met een brede kennis van mobiliteit, verkeer, parkeren, verkeersmanagement en infrastructuurontwikkeling. Ze is inzetbaar als adviseur en projectleider, zowel voor beleidsontwikkeling en -uitvoering. Ingeborg heeft ruime ervaring met gebiedsontwikkelingen en de bijbehorende vragen over verkeer en parkeren.

Ze is goed in het verbinden van beleid en uitvoering en voelt aan welke insteek of werkwijze beleidsmatig en bestuurlijk gezien van belang is. Ingeborg vormt zo een verbindende factor tussen bestuurders, beleidsmakers en uitvoering en kan goed uitleggen hoe en wanneer verkeer- en vervoervraagstukken realiseerbaar en uitvoerbaar zijn.

Contact

|  06-23641228 |  ingeborg@verkeersatelier.nl   |  LinkedIn |


Pepijn Molenaar

Pepijn is vierdejaars student politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Vanuit zijn studie is Pepijn gewend om veel te schrijven en teksten van anderen begrijpelijk te maken.

Voor Verkeersatelier redigeert Pepijn de teksten, zodat zij in goed Nederlands bij de klant terechtkomen.

Contact

|  06-36208675 |  pepijn@verkeersatelier.nl   |  LinkedIn |