• Team

Team

Verkeersatelier is in 2016 opgericht door Nico Molenaar en Sander van Barneveld. Wij hebben de handen ineengeslagen en zien het atelier als een mobiele werkplaats voor uiteenlopende verkeer- en vervoervraagstukken.

Benieuwd naar de mogelijkheden van Verkeersatelier voor uw organisatie? Kom langs of neem vrijblijvend contact met ons op.


Nico Molenaar

In het werkveld van verkeer en vervoer is Nico een ervaren adviseur. Deze ervaring heeft hij opgebouwd bij gemeenten, provincies, adviesbureaus en non-profitorganisaties. Hij adviseert over de volle breedte van het vakgebied verkeer en vervoer. Nico is geschoold in projectmanagement (PRINCE2) waardoor hij goed inzetbaar is als proces- en projectmanager. Tevens is hij gecertificeerd 'Wikken en Wegen'-consultant bij het CROW. 

Nico’s kerncompetenties zijn: resultaatgericht, beheersing operaties, analyseren van problemen, besluitvaardig en overtuigingskracht. Nico is als verkeerskundige vaktechnisch goed onderlegd en communicatief sterk. Hij gebruikt deze eigenschappen om processen te sturen en projecten te begeleiden. Zijn hart ligt bij het ‘samen plannen maken’ die écht realiseerbaar zijn.

Contact

 06-41658323 |  nico@verkeersatelier.nl LinkedIn |


Sander van Barneveld

Sander is een enthousiaste professional die geen uitdaging uit de weg gaat. Als verkeerskundige, planoloog en jurist haalt hij energie uit creatieve en toekomstbestendige oplossingen op het gebied van mobiliteit, ruimte en economie. Zijn kracht zit in interdisciplinair denken en werken met oog voor de bestuurlijke context. Hij is goed in het doorgronden van complexe materie en is in staat om onder een grote tijdsdruk resultaat te bereiken.

Daarnaast doet Sander onderzoek bij de TU Delft als promovendus. Hij onderzoekt hier de potentiële de maatschappelijke kosten en baten van participatie in planvorming, specifiek op het gebied van mobiliteit.

Contact

|  06-47789283 |  sander@verkeersatelier.nl   |  LinkedIn |


Edward van Schooten

Edward is een ervaren verkeerskundige, beleidsmedewerker en ontwerper. Deze ervaring is vooral gericht op het gebied van verkeer en openbare ruimte, integraal advies en ontwerp.

Zijn kerncompetenties zijn procesbegeleiding van initiatiefplannen op ruimtelijk en verkeerskundig gebied. Edward heeft de afgelopen jaren diverse projecten en opdrachten uitgevoerd in dit werkveld voor overheden uitgevoerd. Hierin heeft Edward veel samengewerkt met Verkeersatelier vanuit zijn eigen onderneming, Buro Van Schooten. Vanuit deze samenwerking pakt Edward met Verkeersatelier projecten op.

Contact

|  06-41385079 |  edward@verkeersatelier.nl   |  LinkedIn |


Sebastiaan van Rossum

Sebastiaan is een enthousiaste en energieke verkeersplanoloog met brede kennis op het gebied van de fysieke leefomgeving. Vanuit zijn brede interesse, oprecht enthousiasme en nieuwsgierigheid kan hij zich snel in nieuwe plannen inwerken.

Sebastiaan werkt graag samen met mensen. Samen met betrokkenen zet hij een resultaatgerichte koers uit met oog voor de belangen van alle deelnemers. Hij is goed in het faciliteren van bijeenkomsten. Kenmerkend voor zijn werkwijze is dat Sebastiaan stuurt op concrete resultaten zonder de strategische en lange termijn doelen van belanghebbenden uit het oog te verliezen.

Contact

|  06-81970022 |  sebastiaan@verkeersatelier.nl   |  LinkedIn |


Nick van der Tak

Van nature is Nick geïnteresseerd in de complexiteit van verkeer en vervoer, interactie tussen bestuurders onderling en hoe daarmee omgegaan wordt. Dit zette hem aan om de opleiding Verkeerskunde aan hogeschool Windesheim Flevoland te volgen, een studie die hij sinds juni 2018 heeft afgerond.

Inmiddels is Nick, naast zijn werkzaamheden voor Verkeersatelier, begonnen met de master Planologie aan de Universiteit van Amsterdam. Nick is ervaren in kwalitatief onderzoek en begrijpt zowel verkeerskundige als ruimtelijke vraagstukken. Hij is gedisciplineerd, doelgericht, gestructureerd en wil binnen de gegeven mogelijkheden het maximale bereiken.

Contact

|  06-31781300 |  nick@verkeersatelier.nl   |  LinkedIn |


Pepijn Molenaar

Pepijn is vierdejaars student politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Vanuit zijn studie is Pepijn gewend om veel te schrijven en teksten van anderen begrijpelijk te maken.

Voor Verkeersatelier redigeert Pepijn de teksten, zodat zij in goed Nederlands bij de klant terechtkomen.

Contact

|  06-36208675 |  pepijn@verkeersatelier.nl   |  LinkedIn |