• Team

Boris Dorman

Boris heeft een achtergrond in technische wetenschappen, met een specifieke focus op het gebied van verkeer en vervoer. Zijn sterke interesse strekt zich uit tot zowel de exacte (bèta) als sociale (gamma) aspecten van duurzaamheidsvraagstukken met betrekking tot mobiliteit. Tijdens zijn opleiding heeft hij waardevolle ervaring opgedaan in interdisciplinaire teams en een dieper inzicht verkregen in het sociale aspect van technologie in relatie tot verkeer.

Tijdens zijn bacheloropleiding aan de TU Eindhoven heeft Boris technische vakken gevolgd aan de faculteit Bouwkunde, waaronder bouwfysica, modellering en GIS. Deze vakken hebben hem goed voorbereid op de complexe uitdagingen van hedendaagse ruimte en mobiliteit. Kortom, Boris is een gedreven en veelzijdige professional die zich toewijdt aan het bevorderen van verkeer en vervoer in de gebouwde omgeving, gebruikmakend van zowel zijn sociale als technische kennis.


Contact

 085-3030627 |  boris@verkeersatelier.nl LinkedIn |