• Team

Peter Snoeren

Peter wil met mensen samen aan thema’s werken die hen bezighouden en die op de langere termijn effect sorteren. Bestuurlijke en maatschappelijke betrokkenheid vormen de rode draad door zijn loopbaan. Deze betrokkenheid en ruim 35 jaar werkervaring kan Peter daarvoor inzetten. Peter werkt graag aan het ontwikkelen en in gang zetten van strategische plannen. Hij ziet werken binnen het bestuurlijk en maatschappelijk veld als effectief middel om dat te bereiken. Peter maakt hiervoor gebruik van kennis en ervaringen van betrokkenen om de voor hen belangrijke onderwerpen te verbeteren. Centraal in zijn handelen staan vragen als: ‘Hoe gaan we het mogelijk maken?’ en ‘Welke stappen moeten we nu zetten om onze ambitie te bereiken?’.

Kerncompetenties van Peter zijn het aansturen van groepen met deelnemers met verschillende belangen, waarbij een hiërarchische verhouding niet altijd een gegeven is. Samenwerking vormt het credo. Hierin is Peter verbindend en fungeert als bruggenbouwer”. Vanuit zijn eigen bedrijf Snoeren Verkeerconsultant en Verkeersatelier werkt Peter zo aan verkeer- en vervoerprojecten bij diverse opdrachtgevers.


Contact

 06-55964524 |  peter@verkeersatelier.nl LinkedIn |