• Ons werk

Ons werk

In de afgelopen jaren is een portfolio opgebouwd van projecten en werkzaamheden door Verkeersatelier. Dit betekent een mooier Nederland met een win-win voor de omgeving en bestuur. Het portfolio hieronder bevat een selectie aan diverse projecten en werkzaamheden voor opdrachtgevers.


Inspiratiesessie - Gemeente Gooise Meren

 

Op 25 november 2019 organiseerde de gemeente Gooise Meren, samen met Verkeersatelier en Aveco de Bondt, de inspiratiesessie ‘Goed en veilig op weg, nu en in de toekomst’ voor het Mobiliteitsplan 2020. Lieke Lamb (trendstrateeg en futuroloog) leidde de avond en betrok de zaal en deskundigen aan tafel op een interactieve manier bij dit thema.

Aanwezigen konden interactief stemmen en stellingen geven per mobiele telefoon, waarna de deskundigen, Gerard Tertoolen, verkeerspsycholoog, Behzad Rezaei, kwartiermaker vitale wijken en Martin Visser, projectleider Smart Mobility platform Metropoolregio Amsterdam, samen met wethouder Nico Schimmel in gesprek gingen over de verkeers- en vervoeronderwerpen die leven in de gemeente. 


Minor Formule 1 Zandvoort - Breda University of Applied Sciences

 

Voor het studiejaar 2019/2020 nemen vijftien studenten van de Breda University of Applied Sciences deel aan een minor gericht op de organisatie rondom de Formule 1. De studenten hebben een gemixte achtergrond: van hospitality, logistiek, toerisme, leisure tot mobiliteit. In de minor maken de studenten kennis met het reilen en zeilen van een groot evenement, waarin zaken samenkomen van mobiliteit tot gastvrijheid.

Vanuit Verkeersatelier verzorgt Nico Molenaar, samen met de docenten van Breda University of Applied Sciences, de begeleiding en vormt de vraagbaak als het gaat zaken over de gemeente Zandvoort en de Formule 1. Vrijdag 13 september was de aftrap op locatie bij de gemeente en het Circuit Zandvoort. 


Mobiliteitsplan Formule 1 Zandvoort - Gemeente Zandvoort

 

Voor de Formule 1 in 2020 levert Verkeersatelier aan de gemeente Zandvoort de projectleiding voor het mobiliteitsplan. Samen met het Circuit Zandvoort, de buurgemeenten, de provincie Noord-Holland, de vervoerders en andere regionale partners wordt het mobiliteitsplan opgesteld.

Voor Verkeersatelier is dit een geweldige en uitdagende klus om, zoals de Volkskrant ‘kopte’ op 14 mei 2019, deze 'logistieke nachtmerrie' aan te mogen pakken. Verkeersatelier gaat deze 'nachtmerrie' ombuigen tot een geweldig resultaat. 


Mobiliteitsplan Gooise Meren - Gemeente Gooise Meren

 

Verkeersatelier gaat samen met Aveco de Bondt het mobiliteitsplan voor de gemeente Gooise Meren opstellen. Hiervoor wordt, samen met de gemeente, gezocht naar nieuwe vormen van participatie. Het intensief betrekken van inwoners, bedrijven en organisaties wordt omarmd door gemeente en Verkeersatelier.

Vanuit Aveco de Bondt en Verkeersatelier wordt zo gewerkt aan een innovatief, duurzaam en gedragen mobiliteitsplan dat past bij de wensen en behoeften van het bestuur en alle belanghebbenden van de gemeente Gooise Meren. 


Mobiliteitsagenda Velsen - Interactieve Raadssessie - Gemeente Velsen

 

Op 14 maart 2019 is een beeldvormende sessie gehouden met de raad over de mobiliteitsagenda. Tijdens de avond is het proces, de opzet en inhoud van de mobiliteitsagenda besproken. Hierna was er ruimte voor een open en interactief gesprek waarin vragen gesteld werden en nog laatste aanvullende suggesties meegegeven konden worden aan de mobiliteitsagenda.

Samen met de formele inspraakprocedure, die eind maart afliep, werd de definitieve mobiliteitsagenda opgesteld. De besluitvorming door het college en de raad vindt plaats in juni 2019. 


Mobiliteitsagenda Velsen - Externe Klankbordgroep - Gemeente Velsen

 

In 2018 is er hard gewerkt aan het opstellen van het vervolg van het Lokale Verkeers- en Vervoerplan 2004 voor de gemeente Velsen. Het resultaat is “de Mobiliteitsagenda Velsen”. Met deze agenda wordt ingezet op het zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen van, naar en door Velsen.

Door zowel burgers, ondernemers en instellingen te betrekken is vanuit de gedachte van participatie de agenda tot stand gekomen. Hiervoor zijn diverse inloopavonden georganiseerd in de zeven kernen van Velsen eind 2017 en begin 2018. Tot slot is, om de puntjes op de i te zetten, is de conceptagenda in januari 2019 nogmaals voorgelegd aan de externe klankbordgroep.


Verkeersadvies Houtplein - Gemeente Haarlem

 

De gemeente Haarlem heeft een voorlopig ontwerp gemaakt voor het verplaatsen van de bushaltes in de Tempelierstraat naar het Houtplein in Haarlem. Met het doel om de verblijfskwaliteit op het Houtplein te verbeteren door de verkeersfunctie te verminderen.

In opdracht van de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland heeft Verkeersatelier dit ontwerp onderzocht op het effect op de doorstroming van het openbaar vervoer, inclusief de aangrenzende kruisingen met de Tempeliersstraat en Fredrikspark/Dreef.


Halte ‘Aan de Zoom’ - Vervoerregio Amsterdam

 

In 2018 heeft Verkeersatelier in opdracht van de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Uithoorn een verkeerskundige analyse gemaakt. Aanleiding hiervoor was het signaal dat door het realiseren van een tramhalte de parkeerdruk toeneemt en de verkeersveiligheid afneemt door kerende auto’s.

Voor het verkeersadvies van 2018 werden diverse oplossingsrichtingen afgewogen. Op verzoek van Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Uithoorn zijn begin 2019 diverse varianten nader uitgewerkt en met elkaar vergeleken.


Conferentie Duurzame Mobiliteit - IJmondregio

 

Verkeersatelier heeft samen met de gemeente Velsen en de Omgevingsdienst IJmond de conferentie “Duurzame Mobiliteit” georganiseerd voor de IJmondregio. De conferentie bestond uit twee delen. Het eerste deel bestond uit een plenair programma met drie gastsprekers: Deborah NasLuca Bertolini en Cor Molenaar, deze namen de aanwezigen mee in de actualiteit en ontwikkelingen met de volgende thema’s: ‘Nieuwe vormen van mobiliteit’, ‘Mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen’ en ‘Mobiliteit en nieuwe economie’. 

Tijdens het tweede deel van de avond gingen de aanwezigen met elkaar en de sprekers in gesprek om met elkaar een vertaalslag te maken van de landelijke ontwikkelingen naar de lokale praktijk. Het programma van de conferentie is hier te vinden.


Projectbegeleiding - Vervoerregio Amsterdam

 

De Vervoerregio Amsterdam heeft Verkeersatelier gevraagd om voor een aantal maanden de rol van projectbegeleider in te vullen. Het betreft hier werkzaamheden op het gebied van verkeer- en vervoervraagstukken bij ruimtelijke ontwikkelingen in en rondom Arena Poort, Amstel III en de Nieuwe Kern (A2 corridor). 

De Vervoerregio speelt in deze ontwikkelgebieden een belangrijke rol bij het implementeren van mobiliteit in de planvorming. De projectbegeleider heeft als taak om een verbindende schakel te zijn tussen de eigen organisatie en externe partijen en hij vertegenwoordigt de belangen en doelstellingen van de Vervoerregio.


Verkeerskundige inzet - DUO+

 

Verkeersatelier is gevraagd om DUO+ verkeerskundig tijdelijk te ondersteunen. DUO+ bestaat sinds 2016 en is een jonge en ambitieuze uitvoeringsorganisatie van en voor de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

DUO+ heeft als doel om de beste uitvoeringsorganisatie van Nederland te worden. DUO+ adviseert en voert uit voor de drie betrokken gemeenten. Hierin staat het professioneel advies en de uitvoering in het belang van de inwoners, bedrijven en instellingen centraal.


Inloopavond Wijkverkeersplan Boswinkel - Gemeente Enschede

 

Op 11 januari 2018 is de 2de inloopavond georganiseerd voor het wijkverkeersplan Boswinkel. Hiervoor zijn alle bewoners en andere belanghebbenden uit de wijk uitgenodigd om hun visie over het concept-wijkverkeersplan te geven. 

Op grond van de resultaten van de 2de inloopavond werd het concept-wijkverkeersplan afgerond. Hierna wordt het wijkverkeersplan aangeboden aan de gemeente om vast te stellen. Meer informatie over het wijkverkeersplan vindt u op de website van het Bewoners Team Boswinkel.


Verkeerskundige inzet - Gemeente Haarlem

 

Verkeersatelier is in 2017 gevraagd door de gemeente Zandvoort om haar te voorzien van verkeerskundige ondersteuning. Per 1 januari 2018 werd de ambtelijke organisatie van de gemeente Zandvoort gefuseerd met de ambtelijke organisatie van de gemeente Haarlem.

Voor 2018 ondersteunde Verkeersatelier de nieuwgevormde ambtelijke organisatie om blijvend aandacht te houden voor verkeerskundige ontwikkelingen in de gemeente Zandvoort en de belangen van haar inwoners en ondernemers.


Inloopavonden LVVP van start - Gemeente Velsen

 

Voor het Lokaal Verkeer- en Vervoersplan 2018 (LVVP 2018) zijn zes inloopavonden georganiseerd. De inloopavonden vonden in november en december 2017 plaatst. Op deze inloopavonden werden aan bewoners en andere belanghebbenden gevraagd wat hun ervaring was met verkeer en parkeren. Daarnaast was een flitspeiling gehouden via Facebook.

Informatie over de inloopavonden, tijden en locaties zijn te vinden op de website van de gemeente Velsen. De inloopavonden zijn ook in het nieuws geweest in onder andere De Kanaalgraver, Haarlems Dagblad, De Jutter / De Hofgeest en Het Noordhollands Dagblad.


Raadscarousel LVVP - Gemeente Velsen

 

Verkeersatelier heeft aan het Lokaal Verkeer- en Vervoersplan 2018 (LVVP 2018) gewerkt. De interactieve werkwijze met belanghebbenden is tijdens de raadscarousel van donderdag 16 november 2017 gepresenteerd.

Tijdens de raadscarousel konden de aanwezige raadsleden aangeven hoe zij het proces zien en welke wensen zij mee wilden geven aan het LVVP 2018 en de nieuwe raad van 2018 – 2022. De bijeenkomst is opgenomen en terug te zien op de website van de gemeente Velsen.


Halte ‘Aan de Zoom’ - Vervoerregio Amsterdam

 

De Vervoerregio Amsterdam werkt samen met de provincie Noord-Holland en gemeenten Amstelveen en Uithoorn aan het project ‘Uithoornlijn’. Dit project richt zich op het verlengen van de Amstelveenlijn naar Uithoorn. Dit heeft als resultaat dat er drie haltes worden gerealiseerd in Uithoorn.

Naar aanleiding van bewonersvragen over het parkeren en de verkeersveiligheid over het voorontwerp van de halte ‘Aan de Zoom’ is aan Verkeersatelier gevraagd om een verkeerskundige analyse te maken naar mogelijke oplossingsrichtingen. De vraag was om hierbij rekening te houden met de vraagstukken die zijn aangedragen door de direct betrokken belanghebbenden.


Lokaal Verkeer- en Vervoersplan - Gemeente Velsen

 

Verkeersatelier is gevraagd door de gemeente Velsen om een nieuw lokaal verkeer- en vervoersplan voor te bereiden. In 2004 is door de gemeente Velsen het Lokaal Verkeer- en Vervoersplan 2004 (LVVP 2004) vastgesteld. Dit LVVP 2004 beschrijft voor 2004 tot 2020 de hoofdlijnen van het verkeer- en vervoersbeleid in Velsen.

Inmiddels is de reikwijdte van het LVVP 2004 aan zijn eind gekomen en is Verkeersatelier gevraagd het nodige voorwerk te verrichten voor het opstellen van een nieuw LVVP in 2018.


Verkeerskundige inzet - Gemeente Zandvoort

 

Verkeersatelier is gevraagd om de gemeente Zandvoort te voorzien van verkeerskundige ondersteuning om de komende periode te overbruggen. Per 1 januari 2018 fuseerde de gemeente Zandvoort ambtelijk met de gemeente Haarlem.

In deze periode ondersteunde Verkeersatelier de ambtelijke organisatie op verkeerskundig gebied om tot een gedragen overgang te komen richting de gemeente Haarlem.


Projectaanpak 'Digitaal Vaarvignet' - Gemeente Aalsmeer

 

Tussen maart en juni 2017 heeft Verkeersatelier een projectaanpak opgesteld voor de gemeente Aalsmeer. De aanpak vormt een basis voor een gedragen project met Aalsmeerse belanghebbenden in de water(sport)recreatiesector om over te gaan tot de invoer van een digitaal vaarvignet.

De kern van de projectaanpak was om de gemeente Aalsmeer te informeren over welke zaken hiervoor dienen te worden georganiseerd. Met de gekozen interactieve uitvoer van de projectaanpak kan de gemeente Aalsmeer een gedragen resultaat realiseren.


Verkeersomgeving Europaplein - Gemeente Volendam

 

Voor de gemeente Volendam en het civieltechnisch bureau JHSW is meegedacht over het ontwerp van de verkeersomgeving van de Zeestraat en het Europaplein. In het stedenbouwkundige plan zijn een aantal keuzes gemaakt ten aanzien van de verkeersafwikkeling en -inrichting.

Verkeersatelier is gevraagd om een advies te geven over de mogelijkheden van de verkeersomgeving die past bij het stedenbouwkundige plan. Het ging hier om de mogelijkheden en keuze tussen een Shared Space-inrichting of een inrichting die past bij de wegcategorie erftoegangsweg en Duurzaam Veilig.


Wijkverkeersplan 'Boswinkel' - Gemeente Enschede

 

In november 2016 heeft Verkeersatelier een presentatie gehouden over de mogelijkheden van een wijkverkeersplan voor de bewoners van Boswinkel. Het voorstel is toen enthousiast ontvangen door bewoners, gemeente en het Bewoners Team Boswinkel.

Op 23 maart was de aftrap met bewoners, gemeente en het bewonersteam voor het organiseren van het wijkverkeersplan van, voor en door de bewoners van Boswinkel. Heeft u vragen over het proces dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Meer informatie kunt u hier vinden op de website van Bewoners Team Boswinkel.


Interactief verkeersbesluit - Gemeente Zandvoort

 

Begin 2017 wordt er gewerkt met diverse partijen aan het opstellen van een aantal interactieve verkeersbesluiten voor de gemeente Zandvoort. Voor het centrum van Zandvoort geldt dat er jaarlijks veel evenementen plaatsvinden. Dit zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen als de steeds vaker georganiseerde pop-upevenementen.

Voor deze evenementen in het centrum zijn de afgelopen jaren een aantal verbetermogelijkheden geconstateerd bij het nemen, uitvoeren en handhaven van de nodige verkeersbesluiten. Samen met partijen wordt gezocht hoe de komende jaren deze verkeersbesluiten vormgegeven kunnen worden.


Onderzoek 'Digitaal Vaarvignet' - Gemeente Aalsmeer

 

De kernvraag van Aalsmeer richtte zich op drie zaken, namelijk of de invoering van een digitaal vaarvignet technisch kan, juridisch mag en financieel haalbaar is. De bestuurlijke wens was daarbij dat de kosten voor de partijen die nu een bijdrage leveren niet toenemen.

Het resultaat was een interactief onderzoek met de stakeholders naar de diverse mogelijkheden van een digitaal vaarvignet. Het onderzoek toonde aan een digitaal vaarvignet juridisch en technisch ingevoerd kan worden met positief financieel resultaat, zonder dat bestaande bijdragen stijgen.


Verkeersstudie Kersenbaan e.o. - Bewonersgroep Amersfoort

 

Na een jarenlang bestuursjuridische proces worden bewoners aan de Daltonstraat en de Everard Meysterweg in Amersfoort geconfronteerd met een verkeerskundige herinrichting. Deze herinrichting heeft in hun ogen de nodige negatieve effecten als gevolg.

Na lang wikken en wegen hebben de bewoners bezwaar en beroep in gesteld tegen de omgevingsvergunning en het verkeersbesluit. Ten behoeve van dit traject is aan Nico en Sander gevraagd om verkeerskundige ondersteuning te verlenen. Het gebrek aan draagvlak in proces vormde de motivatie om Verkeersatelier op te richten.


Wijkverkeersplan ‘Hogeland-Noord en ‘t Getfert/Perik’ - Gemeente Enschede

 

In september 2015 is het wijkverkeersplan ‘Hogeland-Noord en ‘t Getfert/Perik’ genomineerd voor de Jan Schaeferprijs. Het wijkverkeersplan is 29 januari 2014 aan de buurt gepresenteerd en is de basis in de samenwerking tussen Nico en Sander

De jury van de Jan Schaeferprijs stelde onder meer dat zij het: 'Heel bijzonder vindt de jury het dat de werkgroep de samenwerking zoekt met andere partijen, die in het dagelijks leven ook betrokken zijn bij verkeersveiligheid'. Alle nominaties en de uitslag van de Jan Schaeferprijs van 19 september 2015 kunt u hier vinden.


OMC Zaandam - afsluiting Bloemgracht

 

Tussen 2014 en 2016 is het OMC Zaandam en het zorgcentrum Stichting Hervormd Centrum Pennemes bijgestaan in hun bezwaarschriftenprocedure en mediation met de gemeente Zaanstad over de afsluiting van hun straat.

In dit traject zijn het OMC Zaandam, Stichting Hervormd Centrum Pennemes en de buurt verkeerskundig ondersteund, zoals tijdens een bewonersavond en afspraken met de gemeente. Er is daar gezocht naar gezamenlijke gedragen oplossingen.